Gujarat Chif Minister List

ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રીઓ ક્રમ                   નામ                           સમયગાળો ૧ ડૉ.જીવરાજ મહેતા (અમરેલી) તા. ૦૧/૦૫/૧૯૬૦ થી તા. ૦૬/૦૩/૧૯૬૨ ૨. ડૉ.જીવરાજ મહેતા…

Continue Reading →

Sahitya Gaurav Puraskar

ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા અપાતો ગૌરવ સાહિત્ય પુરસ્કાર ક્રમ વર્ષ સાહિત્યકારનું નામ વિશેષતા ૧ ૧૯૮૩ વિષ્ણુપ્રસાદ આર.ત્રિવેદી   ૨ ૧૯૮૪…

Continue Reading →