First Gujarati

  પ્રથમ ગુજરાત ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના – તા.૧/૫/૧૯૬૦ ગુજરાત રાજ્યના ઉદ્દઘાટક :- રવિશંકર મહારાજ ગુજરાતમાં સર્વ પ્રથમ પંચાયત રાજ્યની સ્થાપના…

Continue Reading →

Book Reviews

Book Reviews કરણઘેલો જન્મટીપ પાટણની પ્રભુતા મળેલા જીવ માનવીની ભવાઇ મારી હકીકત રાજાધિરાજ અગનપંખ

Continue Reading →