આદિ નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ

ક્રમ વર્ષ સાહિત્યકારનું નામ ૧ ૧૯૯૯ રાજેન્દ્ર શાહ  ૨ ૨૦૦૦ મકરંદ દવે  ૩ ૨૦૦૧ નિરંજન ભગત  ૪ ૨૦૦૨ અમૃત ઘાયલ  ૫ ૨૦૦૩ જયંત પાઠક  ૬ ૨૦૦૪  રમેશ પારેખ  ૭ ૨૦૦૫ ચન્દ્રકાન્ત શેઠ  ૮ ૨૦૦૬  રાજેન્દ્ર શુક્લ  ૯ ૨૦૦૭  સુરેશ દલાલ  Read more…

રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક

રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક (ગુજરાતી) ક્રમ વર્ષ સાહિત્યકારનું નામ સા.સ્વરૂપ ૧ ૧૯૨૮ ઝવેરચંદ કાલિદાસ મેઘાણી સાહિત્ય   ૨ ૧૯૨૯ ગીજુભાઈ બધેકા બાળ સાહિત્યકાર ૩ ૧૯૩૦ રવિશંકર રાવળ ચિત્રકલા ૪ ૧૯૩૧ વિજયરાય વૈધ સાહિત્ય ૫ ૧૯૩૨ રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ સાહિત્ય ૬ ૧૯૩૩ રત્નમણીરાય Read more…

માનવીની ભવાઈ

પુસ્તકનુંનામ   :-    માનવીની ભવાઈ (૧૯૪૭)                 લેખકનુંનામ     :-     પન્નાલાલ પટેલ          સાહિત્ય પ્રકાર  :-    નવલકથા                          માનવીની ભવાઈએ પન્નાલાલ પટેલની સીમાસ્તંભ નવલકથા છે.  એમાં, પહેલીવાર તળપદા ગ્રામજીવનની વાસ્તવિકતાનો સાહિત્યિક આલેખ મળે છે. આ નવલકથા મુખ્ય નાયક નાયિકા કાળું Read more…

રાજાધિરાજ

પુસ્તકનુંનામ   :-    રાજાધિરાજ                   લેખકનુંનામ     :-     કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી            સાહિત્ય પ્રકાર  :-    ઐતિહાસિક નવલકથા                 ‘રાજાધિરાજ’ એ ગુજરાતી નવલકથાકાર કનૈયાલાલ મુનશી નવલકથા છે. જયસિંહદેવનો જૂનાગઢનો વિજય કૃતિનું મુખ્ય વસ્તુ છે. ચાર ખંડમાં વિભક્ત આ નવલકથામાં જયસિંહ Read more…

પાટણની પ્રભુતા

પુસ્તકનુંનામ   :-    પાટણની પ્રભુતા                     લેખકનુંનામ     :-     કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી            સાહિત્ય પ્રકાર  :-    ઐતિહાસિક નવલકથા              ‘પાટણની પ્રભુતા’ (૧૯૧૬) કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશીની એ ઐતિહાસિક નવલકથા છે. જેમાં પાટણ શહેર કેન્દ્રસ્થાને છે. ગુજરાતના સોલંકીયુગના ઇતિહાસ પર આધારિત કથાવસ્તુ Read more…

‘સરસ્વતીચંદ્ર’

પુસ્તકનુંનામ   :-    ‘સરસ્વતીચંદ્ર’ ભા.૧ થી ૪ (૧૮૮૭)                      લેખકનુંનામ     :-     ગો.મા.ત્રિપાઠી             સાહિત્ય પ્રકાર  :-    મહાનવલકથા ગુજરાતી ભાષાની પ્રથમ મહાનવલકથા- સરસસ્વતીચંદ્ર                આધુનિક ભારતની સૌથી મોટી અને લાંબી નવલકથા સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ- ૧,૨,૩,૪ (૧૮૮૭, ૧૮૯૨, ૧૮૯૮, ૧૯૦૧) : ગોવર્ધનરામ Read more…

કરણઘેલો

પુસ્તકનું નામ    :- કરણઘેલો લેખકનુંનામ    :- નંદશંકર તુલજાશંકર મહેતા સાહિત્ય પ્રકાર  :- નવલકથા   ગુજરાતી સાહિત્યની સર્વપ્રથમ નવલકથા- કરણઘેલો               કરણઘેલો એ ઈ.સ. ૧૮૬૬માં લખાયેલ ગુજરાતી સાહિત્યની પ્રથમ નવલકથા છે. નંદશંકરે આ નવલકથા ૩૦ Read more…

મારી હકીકત

પુસ્તકનું નામ     :-મારી હકીકત(૧૮૬૬) લેખકનુંનામ    :-  કવિ નર્મદ   સાહિત્ય પ્રકાર  :-  આત્મકથા  ગુજરાતી ભાષાની સર્વપ્રથમ આત્મકથા- ‘ મારી હકીકત ‘                      કવિ નર્મદની આત્મકથા ‘ મારી હકીકત ‘ ગુજરાતી ભાષાની સર્વપ્રથમ Read more…

ગુજરાતમાં સર્વ પ્રથમ

ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના – તા.૧/૫/૧૯૬૦ ગુજરાતમાં સર્વ પ્રથમ પંચાયત રાજ્યની સ્થાપના : તા.૧/૪/૧૯૬૩ ગુજરાત રાજ્યનાં સર્વ પ્રથમ પ્રથમ મુખ્યમંત્રી : ડૉ. જીવરાજ મહેતા (તા.૧/૫/૧૯૬૦) ગુજરાત રાજ્યનું સર્વ પ્રથમ પાટનગર :-અમદાવાદ ગુજરાતના સર્વ પ્રથમ રાજ્યપાલ: મહેદી નવાબ જંગ (તા.૧/૫/૧૯૬૦) ગુજરાતના સર્વ પ્રથમ Read more…