ભારતની સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ

ક્રમ નામ સમયગાળો ૧ હીરાલાલ કણીયા તા. ૨૬/૦૧/૧૯૫૦ થી તા. ૦૬/૧૧/૧૯૫૧ ૨. પંતજલી શાસ્ત્રી તા. ૦૭/૧૧/૧૯૫૧ થી તા. ૦૩/૦૧/૧૯૫૪ ૩. મહેરચંદ મહાજન તા. ૦૪/૦૧/૧૯૫૪ થી તા. ૨૨/૧૨/૧૯૫૪ ૪. બી.કે.મુખર્જી તા. ૨૩/૧૨/૧૯૫૪  થી તા. ૩૧/૦૧/૧૯૫૬ ૫. એસ.આર. દાસ તા. ૦૧/૦૨/૧૯૫૬ થી Read more…

ધનજી કાનજી ગાંધી એવોર્ડ

ક્રમ વર્ષ સાહિત્યકારનું નામ ૧ ૧૯૮૩ રમેશ પારેખ ૨ ૧૯૮૪ કુન્દનિકા કાપડિયા ૩ ૧૯૮૫ પન્નાલાલ પટેલ ૪ ૧૯૮૬ રાજેન્દ્ર શાહ અને ચંદ્રકાંત શેઠ ૫ ૧૯૮૭ બાલમુકુન્દ દવે  અને અલી કરીમભાઈ ૬ ૧૯૮૮ મધુરાય ૭ ૧૯૮૯ ડૉ.. ધીરેન્દ્ર મહેતા ૮ ૧૯૯૦ Read more…

નર્મદ સુવર્ણચંદ્રક

ક્રમ વર્ષ સાહિત્યકારનું  નામ કૃતિનું નામ ૧ ૧૯૪૦ જ્યોતીન્દ્ર દવે રંગ તરંગ ૨ ૧૯૪૧ રામલાલ મોદી દ્વયાશ્રય કાવ્યમાં મધ્યકાલીન ગુજરાતની સ્થિતિ ૩ ૧૯૪૨ ચંદ્રવદન મહેતા ધરા ગુર્જરી ૪ ૧૯૪૩ ઉમાશંકર જોશી પ્રાચીના ૫ ૧૯૪૪ પ્રભુદાસ છ.ગાંધી જીવનનું પરોઢ ૬ ૧૯૪૫ Read more…

કુમાર સુવર્ણચંદ્રક (ગુજરાતી)

ક્રમ વર્ષ સાહિત્યકારનું નામ ૧ ૧૯૪૪ હરિપ્રસાદ દેસાઈ ૨ ૧૯૪૫ પુષ્કર ચંદવાકર ૩ ૧૯૪૬ યશોધર મહેતા ૪ ૧૯૪૭ રાજેન્દ્ર શાહ ૫ ૧૯૪૮ બાલમુકુન્દ દવે ૬ ૧૯૪૯ નિરંજન ભગત ૭ ૧૯૫૦ વાસુદેવ ભટ્ટ ૮ ૧૯૫૧ બકુલ ત્રિપાઠી ૯ ૧૯૫૨ શિવકુમાર જોશી Read more…

ગુજરાત દર્શન

ગુજરાત દર્શન ભાગ-૧ ગુજરાત દર્શન ભાગ-૨ ગુજરાત દર્શન ભાગ-૩ ગુજરાત દર્શન ભાગ-૪ ગુજરાત દર્શન ભાગ-૫ ગુજરાત દર્શન ભાગ-૬

સલીમ અલી

       ગુજરાતના વનસ્પતિશાસ્ત્રી અને આર્યુંવેદાચાર્ય  અને ભારતના ‘ બર્ડ મેન’ તરીકે જાણીતા ડૉ. સલીમ મોહિઝુદ્દીન અબ્દુલ અલીનો જન્મ તા.૧૨/૧૧/૧૮૯૬ ના રોજ મુંબઈમાં થયો હતો. તેમનુ મૂળ વતન ખંભાત હતું. તેમનું આખું નામ ડૉ.સલીમ મોહિઝુદ્દીન અબ્દુલ અલી હતું. ડૉ.સલીમ Read more…

ડૉ.અબ્દુલ કલામ

“દેશનું સૌથી સર્વ શ્રેષ્ઠ મગજ હંમેશા કલાસરૂમની છેલ્લી પાટલી પર જ મળી શકે છે.” “રાહ જોનારાઓને માત્ર એટલું જ મળે છે જે પ્રયાસ કાનારાઓ છોડી દે છે.” “જીવનમાં અવરોધો આપણને પાયમાલ કરવા માટે નથી આવતા પણ આપણા છૂપાયેલા સામર્થ્ય અને Read more…

મેઘનાથ સહા

          ભારતમાં મહાન અને આધુનિક ખગોળ ભૌતિકશાસ્ત્રના પિતા મેઘનાથ સહાનો જન્મ તા. ૬/૧૦/૧૮૯૩ના રોજ ઢાકા જિલ્લામાં આવેલ શિવરાતલી  ગામમાં થયો હતો. પિતાનું નામ જગન્નાથ અને માતાનું નામ ભુવનેશ્વરી હતું. માધ્યમિક અને ઉચ્ચ કેળવણી ઢાકામાં અને કલકત્તામાં Read more…