જ્ઞાન એ દોરો પરોવેલી સોય જેવું છે.દોરો પરોવેલી સોય ખોવાતી નથી, તેમ જ્ઞાન હોવાથી સંસારમાં ભૂલા પડાતું નથી. – શ્રીમદ રાજચંદ્ર | જ્ઞાન એ શાસ્ત્ર અને શસ્ત્ર છે | જ્ઞાનથી વધારે બીજું કંઈ પવિત્ર નથી.- ડૉ. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન | જ્ઞાન એકતા તરફ અને અજ્ઞાન ભેદભાવ તરફ દોરી જાય છે. – રામકૃષ્ણ પરમહંસ | સમયસર કરેલું આયોજન મોટા પ્રસંગોને સફળતા અપાવે છે. | બીજા તમારી પ્રશંસા કરે એવું ઇચ્છતા હોય તો તમારી પ્રશંસા તમે ખુદ ન કરો. | પુસ્તકો જીવનનો સાચો ખજાનો છે | વિધાર્થીની અંદર રહેલી શક્તિઓને બહાર ખેંચી લાવે તે કેળવણી. | સમય અને દરિયાનાં મોંજા કોઈની રાહ જોતા નથી. |
Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for February 2018

  • There were no results found.

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4