જ્ઞાન એ દોરો પરોવેલી સોય જેવું છે.દોરો પરોવેલી સોય ખોવાતી નથી, તેમ જ્ઞાન હોવાથી સંસારમાં ભૂલા પડાતું નથી. – શ્રીમદ રાજચંદ્ર | જ્ઞાન એ શાસ્ત્ર અને શસ્ત્ર છે | જ્ઞાનથી વધારે બીજું કંઈ પવિત્ર નથી.- ડૉ. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન | જ્ઞાન એકતા તરફ અને અજ્ઞાન ભેદભાવ તરફ દોરી જાય છે. – રામકૃષ્ણ પરમહંસ | સમયસર કરેલું આયોજન મોટા પ્રસંગોને સફળતા અપાવે છે. | બીજા તમારી પ્રશંસા કરે એવું ઇચ્છતા હોય તો તમારી પ્રશંસા તમે ખુદ ન કરો. | પુસ્તકો જીવનનો સાચો ખજાનો છે | વિધાર્થીની અંદર રહેલી શક્તિઓને બહાર ખેંચી લાવે તે કેળવણી. | સમય અને દરિયાનાં મોંજા કોઈની રાહ જોતા નથી. |
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ભાદરવાવદ દશમ

September 15, 2017 @ 8:00 am - 5:00 pm

Share This:

Details

Date:
September 15, 2017
Time:
8:00 am - 5:00 pm