Miss India Awards

ક્રમ વર્ષ મિસ ઈન્ડિયા વિજેતાનું નામ ૧ ૧૯૬૪ મિહિર મિસ્ત્રી ૨ ૧૯૬૫ પર્સિસ ખંબત્ત ૩ ૧૯૬૬ યાસમીન દાજી   ૪ ૧૯૬૭ નાય્યરા મિર્જા ૫ ૧૯૬૮ અંજુમ મુમતાજબર્ગ ૬ ૧૯૬૯ કવિતા ભામ્બની ૭ ૧૯૭૦ વીણા સજ્નાની ૮ ૧૯૭૧ રાજ ગિલ્લ ૯ ૧૯૭૨ રૂપાસત્યમ ૧૦ ૧૯૭૩ ફર્જાના હબીબ ૧૧ ૧૯૭૪ શૈલીની ધોળકિયા Read more…