ગુજરાતીઓનો વિશેષ પરિચય

  વ્યક્તિનું નામ વિશેષ ઓળખ પૂર્ણિમા પકવાસા  ડાંગની દીદી નરસિહ દિવેટિયા જાગૃત ચોકીદાર જુગતરામ દવે વેડછીનો વડલો ઠકકરબાપા સેવાના સાગર મોહનલાલ પંડ્યા ડુંગળી ચોર કાકાસાહેબ કાલેલકર સવાઈ ગુજરાતી ઉમાશંકર જોશી વિશ્વશાંતિના કવિ પ્રેમાનંદ મહાકવિ / […]

વૈજ્ઞાનિક શોધો

ક્રમ શોધનું નામ વર્ષ વૈજ્ઞાનિકનું નામ દેશ ૧ અભયદીવો ૧૮૧૬ હન્ફી ડેવી બ્રિટન ૨ અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો ૧૮૯૬ કીન્સન હોલેન્ડ ૩ અવકાશયાન ૧૯૫૭   રશિયા ૪ આઈસોટોપ સિધ્ધાંત ૧૯૫૨ એફ.સોડી બ્રિટન ૫ આનુવાંશિકતા ૧૮૬૫ મેન્ડલે ઓસ્ટ્રિયા […]