સાંસદ આદર્શ ગ્રામ યોજના – ગુજરાત રાજ્ય

Gujarat MPs for Saansad Adarsh Gram Yojana 1 Dr. Kirit Premjibhai Solanki (LOK SABHA)      AHMADABAD Daskroi                BAREJDI 2 Shri Lal Krishna Advani (LOK SABHA)           AHMADABAD Sanand                 BAKRANA 3 Shri Devusinh Jesingbhai Chauhan […]