પંચમહાલ

પંચમહાલ જિલ્લો ભારત  દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા  ગુજરાત રાજ્યનો એક મહત્વનો જિલ્લો છે.  પંચમહાલ જિલ્લાની દાહોદ,વડોદરા,ઉત્તરે મહીસાગર છોટાઉદેપુર જીલ્લાની સરહદો આવેલી છે. ક્ષેત્રફળ :-૫૦૮૩ચો. કિમી સ્થાપના :– ૧૯૬૦ વિધાનસભાની કુલ સીટો :-૬ { શેહરા, મોરવાહડફ,ગોધરા, કાલોલ ,હાલોલ […]

નવસારી

નવસારી જિલ્લો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલો મહત્વનો જિલ્લો છે,  નવસારી જિલ્લાની ઉત્તરમાંસુરત જિલ્લો, પૂર્વમાં ડાંગ જિલ્લો અને દક્ષિણમાં વલસાડ અને પશ્ચિમે અરબીસમુદ્ર આવેલા છે, નવસારીનો પૂર્વ અને પશ્ચિમ વચ્ચેનો વિસ્તાર બગીચા લાયક ‘ ગ્રીન બેલ્ટ’ […]

નર્મદા

નર્મદા જિલ્લો ઉત્તરે વડોદરા અને છોટાઉદેપુરજીલ્લો દક્ષિણમાં સુરત જીલ્લો ,પૂર્વમાં મહારાષ્ટ્ર અને પશ્ચિમમાં સુરત જીલ્લાની સરહદો આવેલી છે. ક્ષેત્રફળ :- ૨,૭૪૯ચો.કિમી સ્થાપના :-૧૯૯૭ વિધાનસભાની કુલ સીટો :- ૨ { નાંદોદ (એસ.ટી) અને ડેડીયાપાડા(એસ.ટી)} વસ્તી :-૫,૯૦,૩૭૯ […]

આણંદ

આણંદ જીલ્લાની રચના ખેડા જિલ્લામાંથી કરવામાં આવી હતી. આ જીલ્લાની આજુબાજુ પશ્ચિમમાં અમદાવાદ, ઉત્તરે ખેડા,પૂર્વમાં વડોદરા અને દક્ષિણમાં ભરૂચ જિલ્લા આવેલા છે. ક્ષેત્રફળ :-૨,૯૪૧ચો. કિમી સ્થાપના :- તા. ૨/ ૧૦/ ૧૯૯૭ (મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલા) વિધાનસભાની […]

અમદાવાદ

અમદાવાદ જીલ્લાની ઉત્તર દિશામાં મહેસાણા , સાબરકાંઠા   અને ગાંધીનગર   જિલ્લાઓ આવેલા છે. પૂર્વ દિશાએ  ખેડા જીલ્લો, દક્ષિણ દિશાએ  ખંભાતનો અખાત અને ભાવનગર જીલ્લો તથા પશ્ચિમ દિશાએ  સુરેન્દ્રનગર   આવેલો આવેલા છે. અહમદશાહે તા.૨૬/૨/૧૪૧૧ના રોજ માણેક બુર્જ પાસે […]

ગાંધીનગર

ક્ષેત્રફળ:-  ૨,૧૬૩ ચો. કિમી. ગાંધીનગર જીલ્લાની આજુબાજુ મહેસાણા.અમદાવાદ, ખેડા, અરવલ્લી અને સાબરકાંઠા જીલ્લાઓ આવેલા છે. સ્થાપના :–૧૯૬૪ વિધાનસભાની કુલ સીટો :-૫ { દહેગામ, ગાંધીનગર દક્ષિણ,ગાંધીનગર ઉત્તર,માણસા અને કલોલ } વસ્તી :-  ૧૩,૮૭,૪૭૮ (૨૦૧૧ મુજબ) સાક્ષરતા […]

જામનગર

ક્ષેત્રફળ :- ૮,૪૪૧ચો. કિમી. સીમાઓ :- જામનગરની આજુબાજુ પૂર્વમાં રાજકોટ જીલ્લો, દક્ષિણમાં પોરબંદરજીલ્લો, પશ્ચિમમાં દેવભૂમિ દ્વારકા જીલ્લો અને ઉત્તરે કચ્છનો અખાત આવેલો છે. નામ હાલાર પ્રદેશ તરીકે ઓળખાય છે. જામનગર સૌરાષ્ટ્રનું પેરીસ,કાઠીયાવાડનું રત્ન અને છોટા […]

વડોદરા

વડોદરાભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના મધ્ય ભાગમાં આવેલો એક જિલ્લો છે. વડોદરા જીલ્લાની આજુબાજુ ઉત્તરે ખેડા અને પંચમહાલ જીલ્લાની,પૂર્વમાં છોટાઉદેપુર જીલ્લાની, દક્ષિણમાં નર્મદા અને ભરૂચ જીલ્લાની અને પશ્ચિમમાં આણંદ જીલ્લાની સરહદ આવેલી છે. વડોદરા ઢાઢર અને નર્મદા વચ્ચેનો […]

સાબરકાંઠા

સીમાઓ :- પૂર્વમાં અરવલ્લી જિલ્લો, દક્ષિણમાં ગાંધીનગર, પશ્ચિમમાં મહેસાણા અને સાબરકાંઠા , ઉત્તરમાં રાજસ્થાન રાજ્યની સરહદો આવેલી છે. ક્ષેત્રફળ :–૪,૧૭૩ ચો કિમી. સ્થાપના :-૧૯૬૦ વિધાનસભાની કુલ સીટો :- ૪ { હિંમતનગર,ઇડર (એસ.સી), ખેડબ્રહ્મા(એસ.ટી),અને પ્રાંતિજ } […]

મહેસાણા

સીમાઓ :-મહેસાણા જીલ્લાની આજુબાજુ ઉત્તરે પાટણ અને સુરેન્દ્રનગર દક્ષિણમાં અમદાવાદ સાબરકાંઠા,ગાંધીનગર, અને બનાસકાંઠા જિલ્લા આવેલા છે. ક્ષેત્રફળ :- ૪.૩૯૩ચો કિમી સ્થાપના :-૧૯૬૦ મુખ્ય મથક :-મહેસાણા હવાઈ મથક :- નથી વસ્તી :- ૨૦,૨૭,૭૨૭(૨૦૧૧મુજબ ) ક્રમ :- […]