નર્મદા

 • નર્મદા જિલ્લો ઉત્તરે વડોદરા અને છોટાઉદેપુરજીલ્લો દક્ષિણમાં સુરત જીલ્લો ,પૂર્વમાં મહારાષ્ટ્ર અને પશ્ચિમમાં સુરત જીલ્લાની સરહદો આવેલી છે.
 • ક્ષેત્રફળ :- ૨,૭૪૯ચો.કિમી
 • સ્થાપના :-૧૯૯૭
 • વિધાનસભાની કુલ સીટો :- ૨ { નાંદોદ (એસ.ટી) અને ડેડીયાપાડા(એસ.ટી)}
 • વસ્તી :-૫,૯૦,૩૭૯ (૨૦૧૧મુજબ )
 • અક્ષર જ્ઞાન :- ૭૨.૭૧ %
 • સ્ત્રી પુરૂષ પ્રમાણ:- ૯૬૧(દર હજારે)
 • મુખ્ય મથક :- રાજપીપળા
 • રાષ્ટ્રીય ધોરી માર્ગ :- નં.-૫૬
 • તાલુકાઓ :-૪( ૧) નાંદોદ ,(૨) ડેડીયાપાડા ,(૩) તિલકવાડા અને (૪) સાગબારા )
 • તાલુકા પંચાયતની કુલ સીટો :- ૫ (બેઠકો-૯૦)( ભાજપ-૨૭, કોંગ્રેસ-૪૪ અન્ય-૧૯ ) ( તિલકવાડા-૧૬, નાંદોદ-૧૮, ડેડીયાપાડા-૨૨, સાગબારા-૧૮,અને ગરૂડેશ્વર-૧૬)
 • જિલ્લા પંચાયતની કુલ સીટો :- ૨૨( ભાજપ-૬, કોંગ્રેસ-૧૦ અન્ય-૦૬ )
 • જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ :- રૂચિકા વસાવા
 • જિલ્લા પંચાયત ઉપપ્રમુખ :- વનીતા વસાવા (જેડીયુ)
 • નગરપાલિકાની સંખ્યા અને વોર્ડ :- ૧ ( રાજપીપળા-૭(૨૮)( ભાજપ-૧૫, કોંગ્રેસ-૦૭ અન્ય-૬ ))
 • ગામડાંઓ :-૬૦૯
 • આરટીઓ નંબર:GJ-22
 • પાક:- જુવાર, ડાંગર, બાજરી,કપાસ,મકાઈ અને ઘઉં
 • ઉદ્યોગ:- ઇમારતી લાકડું,ફિલ્મ ઉદ્યોગ અને અકીક
 • ખનીજ:-
 • નદીઓ:- નર્મદા,કરજણ
 • અભ્યારણ્ય :- ડુમખલ વન્ય અભ્યારણ્ય,સુરપાણેશ્વરઅભ્યારણ્ય (દેડીયાપાડા)
 • જળાશય ડેમ :- સરદાર સરોવર (કેવડીયા કોલોની),કરજણ ડેમ
 • પર્વતો:- રાજપીપળાની ટેકરીઓ
 • અગત્યના સ્થળો:- કેવડીયા કોલોની, સુરપાણેશ્વર, કેવડીયા, રાજમહેલ (રાજપીપળા),ગરૂડેશ્વર

વિશેષ નોંધ :

 • આ જિલ્લો ગુજરાત રાજ્યનો ત્રીજા ક્રમનો પછાત જિલ્લો છે.
 • રાજપીપળામાં એક હજાર બારીવાળો રાજમહેલ છે.
 • વ્યાયામ વિદ્યાલયો આવેલા છે.
 • કેવડિયા ખાતે આવેલ સરદાર સરોવર (નર્મદા યોજના) આપણા દેશ ની મહત્વની બહુહેતુક યોજના છે.
 • સૂરપાણેશ્વ્રર રીંછ,ચિત્તા, દીપડા,જંગલી બિલાડી, ઝરખ અને હાયેના માટેનું અભયારણ્ય આવેલું છે.

Share This: