છંદ

છંદ  એટલે કાવ્યમાં મધુરતા લાવવા માટે નિયમો અનુસાર કરેલી મેળવાળી રચનાને છંદ કહે છે. છંદના બે પ્રકાર છે. ૧. અક્ષરમેળ…

Continue Reading →

Posted in: Uncategorized

પ્રાર્થનાપોથી

યા કુદેન્દુ તુષાર હાર પ્રેમળ જ્યોતિ તારો મૈત્રી ભાવનું પવિત્ર ઝરણું અસત્યો માંહેથી ઓ ઈશ્વર ભજીએ તુને જીવન અંજલી થાજો…

Continue Reading →

રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક

રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક (ગુજરાતી) ક્રમ વર્ષ સાહિત્યકારનું નામ સા.સ્વરૂપ ૧ ૧૯૨૮ ઝવેરચંદ કાલિદાસ મેઘાણી સાહિત્ય   ૨ ૧૯૨૯ ગીજુભાઈ બધેકા બાળ…

Continue Reading →

Posted in: Uncategorized

ગુજરાતમાં સર્વ પ્રથમ

ગુજરાત રાજ્યની સ્થાપના – તા.૧/૫/૧૯૬૦ ગુજરાતમાં સર્વ પ્રથમ પંચાયત રાજ્યની સ્થાપના : તા.૧/૪/૧૯૬૩ ગુજરાત રાજ્યનાં સર્વ પ્રથમ પ્રથમ મુખ્યમંત્રી :…

Continue Reading →

Posted in: Uncategorized